Gouda's vertrouwen

Bedrijfsopvolging door je kind: welke regelingen kunnen je helpen?

Bedrijfsopvolging door je kind: welke regelingen kunnen je helpen?

Je hebt een eigen bedrijf en denkt na over de opvolging van jouw bedrijf als je met pensioen gaat. Een van je kinderen wil jouw bedrijf graag voortzetten. Natuurlijk verkoop je je bedrijf graag aan je kind, maar hij of zij heeft niet de financiële mogelijkheden om de koopsom te betalen. Je wilt je kind graag helpen, maar hoe pak je dat aan?

Gelukkig zijn er in de wet een aantal zaken geregeld die het belastingtechnisch gunstig maken voor ouders die hun bedrijf aan hun kinderen willen overdragen. Hieronder zetten we een aantal regelingen voor je op een rij.

Schenken

Het is mogelijk om je bedrijf (gedeeltelijk) te schenken aan je zoon of dochter. Over schenkingen moet je normaal gesproken veel belasting betalen. Schenk je echter (aandelen in) je bedrijf aan je kind, dan gelden er voor hem een aantal vrijstellingen.

Bij schenkingen heb je te maken met ‘schenkbelasting’. Schenkingen tot € 5.515 (cijfers 2020) zijn per kind per jaar vrijgesteld. Daarboven bedraagt de schenkbelasting 10% tot € 126.723 (cijfers 2020) en 20% voor alle bedragen daarboven. Schenk je jouw bedrijf aan je kind, dan is je kind echter vrijgesteld van schenkbelasting tot een schenking van € 1.102.209 (cijfers 2020). Boven dat bedrag geldt nog een gedeeltelijke vrijstelling: dan is nog 83% van de waarde vrijgesteld.

Aan deze vrijstelling zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de onderneming voor de overdracht aan je kind al minstens 5 jaar bestaan. Ook moet je kind de onderneming na de overdracht nog minstens 5 jaar voortzetten.

Overdrachtsbelasting

Bij de overdracht van gronden en gebouwen moet normaal gesproken overdrachtsbelasting worden betaald. Draag je jouw bedrijf inclusief grond en gebouwen over aan je kind, dan geldt een vrijstelling van deze overdrachtsbelasting. De voorwaarde voor deze vrijstelling is wel dat de onroerende zaken écht onderdeel uitmaken van de onderneming. Vrijstelling geldt dus niet voor bijvoorbeeld voor de overdracht van het woonhuis. Daarnaast geldt de voorwaarde dat het kind de onderneming in zijn geheel moet blijven voortzetten, dus inclusief de verkregen gronden en gebouwen.

Uitstel van inkomstenbelasting

Als er aandelen in een bedrijf aan een andere persoon worden overgedragen, is degene die het bedrijf verkoopt inkomstenbelasting verschuldigd. Dit geldt ook voor de overdracht aan je kind. Deze belastingheffing kan echter 10 jaar uitgesteld worden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet het kind voorafgaand aan de schenking tenminste drie jaar werkzaam zijn in het bedrijf.

Overweeg je je bedrijf te verkopen of (gedeeltelijk) te schenken aan je zoon of dochter? Laat je op tijd adviseren over de voorwaarden die er zijn om voor gunstige regelingen in aanmerking te komen.